Özünə umac ova bilməyib, başqasına əriştə kəsmək

Submitted by RadixIce on 08.06.2017

Özünə umac ova bilməyib, başqasına əriştə kəsmək (Azerbaijani) — Öz problemləri ilə məşğul olmaq.

Azerbaijani, explained by RadixIce on Thu, 08/06/2017 - 15:00

Translations of "Özünə umac ova bilməyib, ..."

EnglishPut your own house in order
Explanations: