Baş çəkmək

Submitted by taddy26 on 16.06.2017

Baş çəkmək (Azerbaijani) — Qonaq getmək, səyahət etmək.

Azerbaijani, explained by taddy26 on Fri, 16/06/2017 - 13:28

Baş çəkmək — To visit somewhere.

English, explained by taddy26 on Fri, 16/06/2017 - 13:28

Baş çəkmək — Uğramak (her hangi bir yere)

Turkish, explained by taddy26 on Fri, 16/06/2017 - 13:29