Silje Vige - Brudd (English translation)

Norwegian

Brudd

Han sto der i lyset fra vegen
Bilene suste forbi
Han sto der så sterk
Med isblått blikk
Stemmen tung
Så blyg
Han sa
"Jeg har tenkt på det lenge
Jeg må si deg noe
Du må finne deg en annen
Det er slutt mellom oss to"
 
Han sto der i lyset fra veien
Øynene skinte så kaldt
Trakk litt på skuldra og sa
"Vi sees vel igjen"
Satte seg i bilen, forsvant
 
Noen korte sekund
Så var all ting forbi
Brua begynner å brenne
Minnene fryser til is
 
Ett år av mitt liv
Flimrer stygt forbi
Ett år av mitt liv
Uten sorg, uten svik
 
Båten min er så liten
Driver målløst omkring
Som en slave av vinden
Vil jeg alltid være din
Alltid
Være din
 
Align paragraphs
English translation

Break

He stood there in the light from the road
The cars were rushing past
He stood there so strong
With an ice-blue look
His voice heavy
So meek
He said
"I've thought about it a long time
I have to tell you something
You have to find someone else
It's over between us two"
 
He stood there in the light from the road
His eyes were shining so cold
Shrugged his shoulders and said
"We may see each other again"
Sat himself in the car, disappeared
 
Some short seconds
Then everything was over
The bridge begins to burn
The memories freeze to ice
 
One year of my life
Flickering ugly past
One year of my life
Without sorrow, without betrayal
 
My boat is so small
Drifting aimlessly around
Like a slave to the wind
I will always be yours
Always
Be yours
 
Submitted by mckennaraye on Sat, 17/06/2017 - 00:11
Silje Vige: Top 3
See also
Comments