Florante - Handog

Filipino/Tagalog

Handog

Parang kailan lang
Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin
Dahil sa inyo
Napunta ako sa aking nais marating
nais ko kayong pasalamatan
Kahit man lamang sa isang awitin
 
Parang kailan lang
Halos ako ay magpalimos sa lansangan
Dahil sa inyo
Ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkakalaman
Kaya't itong awiting aking inaawit
Ay nais ko kayo ang handugan
 
Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong ala-ala
Dahil, minsan, tayo'y nagkasama
 
Parang kailan lang
Ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan
Dahil sa inyo
Narinig ang ang isip ko at naintindihan
At dahil dito`y nais ko kayong ituring
Na matalik kong kaibigan
 
Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong ala-ala
Dahil, minsan, tayo'y nagkasama
 
Submitted by manyone on Sun, 14/01/2018 - 08:00
Thanks!

 

Translations of "Handog"
Comments