Göz yummaq

Submitted by taddy26 on 12.06.2017

Göz yummaq (Azerbaijani) — Bir şeyə fikir verməmək; özünü gözməməzliyə vurmaq; bir şeyin üstündən keçmək.

Azerbaijani, explained by taddy26 on Mon, 12/06/2017 - 13:10

Translations of "Göz yummaq"

EnglishTurn a blind eye
Explanations: