SilentRebel83 - Laulaʻaa (English translation)

Tongan (Old Tongan)

Laulaʻaa

 
Hatala e vaa
Vahaá Rā mo ʻata
ʻAlaʻā ʻo Taira ʻala-Paalī
ʻI ʻoneʻone Kēmetì
 
Ha pua, ha keʻa
Kuu hōkū mo Māhina
Nakisosò ko e ʻAlaʻā
ʻI nā ʻāina ʻElinikā
 
Mataá no kalani
Mama'o mai laila
ʻAlaʻā ʻo Makahengì
ʻI honua ko Pilitānia
 
ʻI luna Maiakū
Tautoru o te Tatā
ʻAlaʻā ʻo kau Tiuanaku
ʻI vahe tonga ʻAmelika
 
Ha huli, ha hangatanga
Ha hoʻokele ʻi moana
ʻAue, Heketā e ʻalaʻā
ʻI ʻaupuni 'Osiania
 
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 19/06/2016 - 15:47
Align paragraphs
English translation

Song of the Sun [Sungate]

Versions: #1#2
Time is told
Between [the] sun and shadow
The Sungate of Dayr al-Baḥrī
On the sands of Khemet.
 
A bow, an arrow
The stars unfurl and [the] moon rises
[At the place called] the Sungate of Naxos
On the isles of Hellas.
 
Look up to the sky
Deep in the night
[And from there reflects] the Sungate of Stonehenge
On the lands of Britannia.
 
Up there is Orion
The belt and sword
The Sungate of the Tiwanaku
On the southern part of the Americas.
 
A seeker, a builder
A navigator out at sea
Oh, the Sungate of Heketā
On the realms of Oceania.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 19/06/2016 - 16:03
Author's comments:

literal translation.

SilentRebel83: Top 3
See also
Comments