Julio Iglesias - My Love (Polish translation)

English

My Love

My love is warmer than a smile
My love gives to every needing child
If anyone should ask you who's my true love
Tell them my love true is ever letting all their love come through
 
My love sees love with not a face
And lives to love through time and space
If all of everything about my love fits to the tune of you
Then you can say that you are my love too
 
Let my love shine throughout the world
To every mountain top and steeple
Let it be felt by every soul
'Til love's all over
Let it reach out to every heart
To every disenfranchised people
'Til it is present and no more is pain all over
 
Our love sees love's the key to peace
We'll pray 'til all world wars have ceased
Should you or anyone you know enough to say they feel as we
Then let our universal song be free
 
Let our love shine throughout the world
To every mountain top and steeple
Let it be felt by every soul
'Til love's all over
Let it reach out to every heart
To every disenfranchised people
'Til it is present and no more is pain all over
 
Say words of love to all we see
To rich or poor for love is equal
Let us lift up humanity
Spread love all over
Let all its forces join as one
So to rebuke all signs of evil
Through every valley, land and sea
Our love's all people
 
Submitted by MISTER MASTER on Wed, 19/12/2012 - 18:31
Last edited by Aldefina on Tue, 06/02/2018 - 17:33
Align paragraphs
Polish translation

Moja miłość

Moja miłość jest bardziej gorąca od uśmiechu.
Moja miłość daje wszystko każdemu dziecku, które jej potrzebuje.
Jeśli by cię zapytali, kto jest moją prawdziwą miłością,
powiedz im, że moją prawdziwą miłością jest pozwolić, by miłość innych przeszła na mnie.
 
Moja miłość widzi nawet miłości bez twarzy
i żyje, by kochać w czasie i przestrzeni.
Jeśli wszystko w mojej miłości pasuje do twej melodii,
to możesz powiedzieć, że ty też jesteś moją miłością.
 
Pozwól by moja miłość oświeciła cały świat,
każdy szczyt góry i każdą wieżę.
Pozwól, by poczuła ją każda dusza,
aż po kres mej miłości.
Pozwól, by dotarła do każdego serca,
do każdego skrzywdzonego człowieka,
aż tam znajdzie swe miejsce, a jego ból przeminie.
 
Nasza miłość widzi, że miłość jest kluczem do pokoju,
Będziemy się modlili, dopóki nie zakończą się wszystkie wojny.
Jeśli ty lub ten, kogo dobrze znasz, będzie mógł powiedzieć, że czuje to samo co my,
to wtedy nasza uniwersalna pieśń stanie się wolną.
 
Pozwól by nasza miłość oświeciła cały świat,
każdy szczyt góry i każdą wieżę.
Pozwól, by poczuła ją każda dusza,
aż po kres naszej miłości.
Pozwól, by dotarła do każdego serca,
do każdego skrzywdzonego człowieka,
aż tam znajdzie swe miejsce, a jego ból przeminie.
 
Mówmy słowa miłości do wszystkich, których spotykamy,
do bogatych i biednych, bo miłość jest taka sama dla wszystkich.
Pozwólmy podnieść na duchu ludzkość.
Rozprzestrzeniajcie wszędzie miłość,
niech wszystkie jej siły się zjednoczą,
by zbesztać wszystkie symbole zła,
przez wszystkie doliny, lądy i morza.
Naszą miłością są wszyscy ludzie.
 
Copyright®: Andrzej Pałka.

All translations are protected by copyright law. Copying and publishing on other websites or in other media, even with the source link, is not allowed without a written permission of the author.

Wszystkie tłumaczenia są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie i publikowanie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autora. Podanie źródła tłumaczenia nie zastępuje zgody autora.
Submitted by Aldefina on Tue, 13/02/2018 - 18:51
Comments