Worship Songs - Oh God, The Father of Heaven (Tongan translation)

English

Oh God, The Father of Heaven

Oh God, the Father of heaven,
Have mercy upon us miserable sinners.
 
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 24/10/2017 - 00:51
videoem: 
Align paragraphs
Tongan translation

'E 'Otua, Ko e Tāmai 'o e Langi

'E 'Otua, ko e Tāmai 'o e langi
'Alo'ofa mai kia te kimautolu ko e kau angahala mamahi'ia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 24/10/2017 - 01:00
Comments