J.R.R. Tolkien - One Ring (Slovak translation)

English

One Ring

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Slovak translation

Veľprsten

Tri prstene elfským kráľom vonku pod nebom,
Sedem pánom trpaslíkov v sieňach z kameňa,
Deväť mužom z ľudí, ktorých osudom je skon,
Veľprsteň pre Pána tmy na tróne z plameňa,
V zemi Mordor, kde tieň vládne zlom.
Veľprsten im všetkým velí, jeho ruka krutá
Privolá ich do jedného a v čiernej tme spúta
V zemi Mordor, kde tieň vládne zlom.
 
Submitted by Slobovich on Sat, 13/01/2018 - 00:12
Comments