Vladimír Holan - Poezie (Italian translation)

Czech

Poezie

Necítí-li se člověk ztracen,
ztracen je všemu, co se děje v druhých
a co se stane v něm.
A ztracen tomu, píše list a obálku
a pečetí a podtrháva: Otevřít až po mé smrti!
 
Však ztracen být a nevydržet
a lůnu mít už v knize, ale noc teprve ve čtení,
nevědět konce ani kraje sebe,
ne býti sám, vsak ztracen být,
toť kdyby vlastní a nějaká cizí bolest
zrodily třetí srdce….
 
Submitted by Guernes on Wed, 14/03/2018 - 17:03
Align paragraphs
Italian translation

Poesia

Se un uomo non si sente perduto è perduto
a tutto ciò che si svolge negli altri
e che avviene in lui.
Così perduto, egli scrive una lettera e una busta
e la suggella e vi sottolinea: Aprire dopo la mia morte!
 
Ma esser perduti e resistere e avere
la luna nel libro e la notte soltanto nel leggerlo,
non conoscere né fine né margine a se stessi,
non essere soli, ma esser perduti,
è come se la propria pena ed un’altra, di estranei,
generassero un terzo cuore…
 
Traduzione - Angelo Maria Ripellino
 
© Christian Guernes
Submitted by Guernes on Wed, 14/03/2018 - 17:09
Translation source:
More translations of "Poezie"
ItalianGuernes
Vladimír Holan: Top 3
See also
Comments