Please translate Mi G'na

Armenian

Mi G'na

Yepr arachin ankam tesa kez
kyanke im mi hekyat dartzav
yerp vor nayetzi achker it mech
khosk noo im bar'e moratza
miaynak t'khur s'rtiz khorkum
yes siro gin'e imatza
oo mi ban kyankum yes haskatza
vor arantz kez, aprel yes chem uzum
yes kez em yerazum
im ser indznitz mi paghchir
im jahel hokin du mi tangir

De m'na, m'na, mi g'na,g'na
sirt's im mi-ayn kez hamare
De m'na, m'na, mi g'na,g'na
ser't indz hamar misht anmare
De m'na, m'na, mi g'na,g'na
arantz kez aprel anh'nare
tes, yes sirumem kez
du havata indz

Huys amat t'vogh anush ko ser'e
chem karogh el yes moranam
shoonch oo kyank t'vogh ko tag shurter'e
vontz toghnem yes oo heranam
arantz ko siro anh'nare vontz piti el yes dimanam
yes uzumem misht kez het m'nam
oo du yekar, oo lucine arev dartzav
oo habar'e herantzav mi togh menak im garun
agh'r shat em yes kez sirum

videoem: 
Please help to translate "Mi G'na"
Comments