Shai Sol - Rega Lifnei (רגע לפני)

Hebrew

Rega Lifnei (רגע לפני)

שוב כלום לא ידוע
ואתה שקוע
בלטפס אל המחר
אינך רואה שום דרך
למרות שמספרים עליה
אומרים לך כולם
יש מרחק קטן ללכת
בינך לבין האור
רק על הלב תשמור
אבל הינך שלכת
והכל סביב אפור
אין סיכוי לעצור עכשיו
רגע לפני
תמיד זה רגע לפני
שהכל קורה
אין סיכוי לעצור עכשיו
רגע לפני
תמיד זה רגע לפני
שהכל קורה

 
שוב כלום לא ידוע
ואתה שקוע
בלחפש הסברים
למה החיוך נעלם לך מהפנים
אתה מאמין שהכל
הכל זה לטובה
ויש סיבה שהכל כבה
אבל יש רגעים בהם
צריך להיזכר בזה בעצמך
 
...אין סיכוי לעצור עכשיו
 
יש מרחק קטן ללכת
בינך לבין האור
רק על הלב תשמור
אבל הינך שלכת
והכל סביב אפור
יש מרחק קטן ללכת
בינך לבין האור
רק על הלב תשמור
אתה רואה
שם בקצה יש אופק, זה זמן לזכור
 
...שאין סיכוי לעצור עכשיו
 
Submitted by carolgamba on Sun, 14/01/2018 - 10:28
Last edited by Fary on Mon, 15/01/2018 - 19:13
Thanks!

 

Translations of "Rega Lifnei (רגע לפני)"
Comments