Ver əlini

Submitted by taddy26 on 11.06.2017

Ver əlini (Azerbaijani) — Əlini uzatmaq, kiminsə əlini tutmaq.

Azerbaijani, explained by taddy26 on Sun, 11/06/2017 - 12:36

Translations of "Ver əlini"

TurkishVer Elini
Explanations:

"Ver əlini" in lyrics

Yolumdan döndərə bilməzlər məni
Gedən getsin, axtarmaram gedəni
Sevirsənsə belə hesabsız sev məni
Tut əlimi, ver əlini, sevmişəm bir dəfə səni
Yaxşı...

Ahmet Şafak - Yaxşı

Mələyə-mələyə gətirək yazı
Yaylaqdan gəl allı yarım yaylaqdan,
Kəsmə ümidini qadir mevladan,qadir mevladan,
Ver əlini qarlı dağlar aşalım,bayramlaşalım

Emel Taşçıoğlu - Qarahisar qalası