Anna German - O lejli-hej (Russian translation)

Polish

O lejli-hej

 
Stąd do miłego jest świat daleki,
Nie ma w tym świecie ziemi, ni rzeki,
O lejli-hej, o hej!
 
Droga nie biegnie, góra nie stoi,
Nic nie ma oprócz tęsknoty mojej,
O lejli-hej, o hej!
 
Ani zielone lasy nas dzielą,
Zarośla deszczu, ani mgły welon,
O lejli-hej, o hej!
 
I tylko nocą na gwiezdną paszę
Wychodzi księżyc tęsknoty naszej,
O lejli-hej, o lejli-hej!
 
Gdybyśmy, miły, z naszej tęsknoty
Most zbudowali, wielki i złoty,
O lejli-hej, o hej!
 
Most nad smutkami i rozłąkami,
Cobyśmy mogli spotkać się na nim,
O lejli-hej, o lejli-hej!
 
O lejli-lejli-lejli-hej!
O...
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 04/04/2015 - 21:16
Last edited by tanyas2882 on Wed, 03/06/2015 - 06:56
Submitter's comments:

Lyrics by J.Ficowski.
Musik by A.German.

Align paragraphs
Russian translation

О лейли-хей

Versions: #1#2
Отсюда до милого мир далек,
Нет в этом мире ни земли, ни реки,
О лейли-хей, привет!
 
Дорога не бежит, гора не стоит,
Нет ничего, кроме тоски моей,
О лейли-хей, привет!
 
Ни зеленые леса нас разделяют,
Заросли дождя, ни тумана вуаль,
О лейли-хей, привет!
 
И только ночью на звездную кашу
Выходит луна тоски нашей,
О лейли-хей, лейли-хей!
 
Если бы мы, милый, с нашей тоски
Мост построили, большой и золотой,
О лейли-хей, привет!
 
Мост над печалями и разлуками,
Чтобы мы смогли встретиться на нем,
О лейли-хей, лейли-хей!
 
О лейли-лейли-лейли-хей!
О...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Fri, 23/02/2018 - 10:57
Comments