Yasmin Levy - She'eriot Shel Ahava (שאריות של אהבה) (Transliteration)

Hebrew

She'eriot Shel Ahava (שאריות של אהבה)

תן לי רגע להבין
שדרכנו הגיעה הן לסופה
כבר הרבה שנים שלא דיברנו
באותה שפה
 
תן לי רגע להפנים
אני יוצאת לבד לשארית חיים
אתה משאיר על השולחן את צרור המפתחות
ומתחיל ללכת
 
יש רגעים קטנים
שאריות של אהבה
כבר הפסקנו להעמיד פנים
אהבת חיי
אני שונאת אותך
 
תן לי רגע להיאחז בך
כמושלכת אל תהום הנשייה
כמעט חצי חיים היינו יחד
?כמה זמן עד שתשכח אותי
 
תן לי רגע לרחם עליי
אחרי הכל הייתה זו אהבת חיים
אם יישאר ממני משהו כשתלך
?מי יאסוף את השברים שלי
 
יש רגעים קטנים
שאריות של אהבה
כבר הפסקנו להעמיד פנים
אהבת חיי
אני שונאת אותך
 
Submitted by Thomas222 on Fri, 14/07/2017 - 11:31
Last edited by Thomas222 on Sun, 22/10/2017 - 23:08
videoem: 
Align paragraphs
Transliteration

She'eriot Shel Ahava

Ten li rega lehavin
Shedarkeinu higia hen lesofa
Kvar harbe shanim shelo dibarnu
Be'otta safa
 
Ten li rega lehafnim
Ani yotset levad leshe'erit khaim
Atta mash-ir al hashulkhan et tsror hamaftekhot
Vematkhil lalekhet
 
Yesh regaim ktanim
She'eriot shel ahava
Kvar hifsaknu leha'amid panim
Ahavat khaiyai
Ani sonet otkha
 
Ten li rega lehe'akhez bekha
Kemushlekhet el tehom haneshia
Kim-at khatsi khaim hayinu yakhad
Kama zman ad shetishkakh otti?
 
Ten li rega lerakhem alai
Akhrei hakol hayita zot ahavat khaim
Im yisha-er mimeni mashehu keshetelekh
Mi ye'esof et hashvarim sheli?
 
Yesh regaim ktanim
She'eriot shel ahava
Kvar hifsaknu leha'amid panim
Ahavat khaiyai
Ani sonet otkha
 
Submitted by Thomas222 on Sun, 22/10/2017 - 22:51
More translations of "She'eriot Shel Ahava..."
TransliterationThomas222
Yasmin Levy: Top 3
See also
Comments